Browsing Category

MEGHALAYA

মেঘালয়ত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড!

মেঘালয়ৰ পশ্চিম খাচী পাহাৰৰ মাইৰাঙত বিধংসী অগ্নিকাণ্ড। দেওবাৰে সন্ধিয়া পশ্চিম খাচী পাহাৰৰ মাইৰাঙৰ ছেইণ্ট থমাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ওচৰত…
Read More...